Rezervaţia Naturală Orzea-Zănoaga

Info

Rezervaţia Naturală Orzea - Zănoaga se află pe teritoriul localităţii Moroeni, judeţul Dâmboviţa.

Traseul pleacă din tabăra Vânători din apropierea localităţii Dobreşti. Acesta este marcat cu cruce albastră şi este amenajat corespunzător.

Descoperă

Bazinul superior al Ialomiţei este presărat cu rezervaţii naturale deosebite, una dintre acestea fiind Rezervaţia Naturală Orzea - Zănoaga inclusă în Parcul Natural Bucegi.

Relieful carstic ce predomină în rezervaţie se materializeaza în impresionante sectoare de chei, abrupturi stâncoase, izvoare, de aici nelipsind pajiştile mirifice şi pădurile ce adăpostesc fauna şi flora deosebită. Partea cea mai spectaculoasă a rezervaţiei este constituită de Cheile Orzei, aflate în partea nordică a Lacului Scropoasa.

Cheile, în ale căror pereţi aproape verticali puteţi admira calcare jurasice, se întind pe o distanţă de un 1.5 km.

Știați că?

Cheile Orzei sunt considerate cele mai strâmte chei din România, fiind constituite din pereţi verticali de calcar ce datează din Jurasicul superior.

Aspecte de conservare

Rezervaţia Naturală Orzea - Zănoaga face parte din Parcul Natural Bucegi şi se întinde pe o suprafaţă de peste 800 ha. Aceasta reprezintă o zonă cu un deosebit interes floristic, faunistic, geologic, speologic şi peisagistic.

Vremea


vineri
-10°C

duminică
-8°C

luni
-9°C
Activități