Clima

Datorită poziţionării sale  în partea central-sudică a continentului, clima României este temperat-continentală de tranziţie, relieful actual având un rol important în regionarea climatică.

Astfel, clima României este caracterizată de unele influenţe climatice oceanice, continentale, scandinavo-baltice, submediteraneene şi pontice, după cum urmează:

– în vest se manifestă mai pronunţat influenţele atlantice ale sistemelor de joasă presiune, ceea ce determină temperaturi mai moderate şi precipitaţii mai bogate.

– în Banat şi Oltenia se manifestă influenţa mediteraneană, caracterizată de ierni blânde şi precipitaţii bogate (mai ales toamna);

– în Dobrogea se manifestă nuanţa pontică, cu ploi rare, dar torenţiale;

– în regiunile estice, caracterul continental este evidenţiat printr-un climat mai aspru, arid vara, dar cu geruri puternice pe timpul iernii;

– în partea de nord a ţării (Maramureş şi Bucovina) se manifestă influenţele scandinavo-baltice, care determină un climat mai umed şi mai rece.

Aşa cum spuneam, prezenţa Carpaţilor impune anumite nuanţări climatice care se manifestă şi pe treptele altitudinale. În masivele muntoase înalte ale coroanei carpatice întâlnim climatul montan răcoros, cu umezeală mare prezentă tot timpul anului.

Cele patru anotimpuri (primăvara, vara, toamna şi iarna) prezintă în fiecare caz caracteristici tipice de temperatură şi precipitaţii. Temperatura medie scade pe timpul iernii sub – 3°C, iar pe timp de vară se situează între 22°C şi 24°C. În acelaşi timp, se observă o diferenţă între nord şi sud, temperaturile medii anuale fiind de 11°C în sudul ţării şi de doar 8°C în nord.