Bisericile cu pictură murală din Bucovina

Atracţia turistică majoră din Bucovina sunt fără îndoială numeroasele mănăstiri şi biserici, multe pictate cu fresce exterioare unice reprezentând scene biblice. În anul 1993 şapte dintre aceste monumente arhitectonice datând din secolele XV-XVI au fost incluse pe lista Patrimoniului Mondial UNESCO: biserica Humor, biserica Moldoviţa, biserica Arbore, biserica Pătrăuţi, biserica Probota, biserica Suceava, biserica Voroneţ şi în anul 2010 li se alătura şi biserica Suceviţa.

Experiențe

Alte atracții