Parcul Natural Vânători-Neamţ

Info

Parcul se află în apropierea localităţii Vânători Neamţ, judeţul Neamţ.
Accesul către Parcul Natural Vânători Neamţ se poate face prin localităţile Târgu Neamţ, Piatra Neamţ sau Vatra Dornei-Poiana Largului.

Există posibilităţi de cazare asigurate de către Administraţia Parcului Natural Vânători Neamţ pentru grupuri de până la 15 persoane, la care se adaugă vasta ofertă a pensiunilor din zonă.
Taxă de vizitare: Da.
www.vanatoripark.ro

Descoperă

Parcul Natural Vânători Neamţ se întinde în mare parte în Munţii Stânişoarei din Carpaţii Orientali, dar şi în aria Subcarpaţilor Moldovei. Acesta cuprinde pe teritoriul său Rezervaţia Naturală Codrii de Aramă unde pot fi admirate peste 300 specii de plante printre care se remarcă exemplarele de gorun cu o vârstă de peste 135 de ani.

Parcul mai cuprinde şi Rezervaţia Pădurea de Argint cu al său arboret de mesteacăn cu vârste de până la 100 ani.

Emblema parcului o constituie însă Rezervaţia de Zimbri şi Faună Carpatină „Dragoş Vodă“ ce găzduieşte numeroase exemplare de zimbri.

În cadrul parcului pot fi parcurse nouă trasee de drumeţie cu dificultăţi reduse şi medii, iar administraţia parcului propune şi programe turistice tematice precum „Pe drumul Zimbrilor“, „Natura şi sacralitate“ sau „Turul Mănăstirilor“.

Activităţile din parc se desfăşoară în armonie cu viaţa comunităţilor adiacente, în acest fel sporind atractivitatea turistică a întregului ţinut al Neamţului. Alături de aceste obiective emblematice se remarcă şi altele la fel de însemnate precum Cetatea Neamţului, mănăstirile Neamţului, Agapia, Sihăstria sau Văratec.

Știați că?

Rezervaţia de Zimbri şi Faună Carpatină „Dragoş Vodă“ este considerată a fi una dintre cele mai mari rezervaţii destinate exclusiv zimbrilor din Europa.

Aspecte de conservare

Administraţia Parcului Natural Vănători Neamţ a dobândit de-a lungul timpului o vastă experienţă în managementul zimbrilor, experienţă ce va fi valorificată şi de celelalte parcuri de zimbri din România.

Vremea


vineri
-6°C

duminică
-8°C

luni
-8°C
Activități
Experiențe