Mănăstirea Agapia

Info

Mănăstirea Agapia este situată în apropierea localităţii Agapia, judeţul Neamţ.

Descoperă

Mănăstirea Agapia este una dintre cele mai renumite mănăstiri ale Ţinutului Neamţ şi a Moldovei. Ascunsă între păduri seculare şi încadrată de dealuri semeţe, Mănăstirea Agapia a fost atestată documentar în anul 1437.

Situl schitului iniţial, cunoscut astăzi ca Agapia Veche, este situat mai sus pe deal însă instabilitatea solului a dus la numeroase distrugeri ceea ce i-a determinat pe călugări să construiască actuala mănăstire mai jos, în vale, în jurul anului 1600.

Mănăstirea Agapia şi satul omonim şi-au luat numele de la călugarul Agapie, primul care a pus bazele bisericii din deal. Biserica, ce îmbină elementele stilului bizantin cu cele neoclasice, îşi datorează faima datorită frescelor de o mare valoare artistică realizate de pictorul Nicolae Grigorescu în anul 1858.

Ansamblul mănăstiresc, ce se întinde pe o suprafaţă de peste 50 ha, cuprinde 141 de case desemnate monumente istorice, între acestea remarcându-se şi casa memorială „Alexandru Vlahuţă“. Ajunşi până aici, nu trebuie uitată nici colecţia muzeală a mănăstirii ce cuprinde numeroase obiecte de artă medievală şi religioasă, carte veche şi manuscrise.

Știați că?

Mănăstirea Agapia este una dintre cele mai mari mănăstiri de maici din România (locul 2 după Mănăstirea Văratec).

Aspecte de conservare

Ansamblul Mănăstirii Agapia a fost inclus pe Lista monumentelor istorice din judeţul Neamţ. În cadrul Mănăstirii Agapia se organizează numeroase ateliere de ţesut covoare şi broderii, precum şi o şcoală de pictură bisericească unde a predat la un moment dat şi pictorul Nicolae Grigorescu.

Vremea


vineri
-4°C

duminică
-6°C

luni
-6°C
Activități
Experiențe