Rezervaţia naturală Cazanele Mici şi Cazanele Mari

Info

Rezervaţia Naturală Cazanele Mari şi Cazanele Mici se află pe teritoriul localităţii Dubova, judeţul Mehedinţi.

Rezervaţia este vizitabilă tot timpul anului şi este recomandat să purtaţi echipament pentru munte (pericol de vipere).

www.pnportiledefier.ro

Descoperă

Rezervaţia Naturală Cazanele Mari şi Cazanele Mici face parte din Parcul Natural Porţile de Fier şi se suprapune sectorului celui mai îngust şi mai spectaculos al Defileului Dunării.

Cazanele Mari, cu o lungime de 3,8 km, sunt formate din pereţii abrupţi ai masivului Ciucaru Mare, aflat pe malul românesc, şi cei ai masivului Veliki Strbac, de pe malul sârbesc. Pe porţiunea Cazanelor Mari se găsesc peşterile Ponicova şi Veterani.

Cazanele Mici se desfăşoară pe o lungime de 3,6 km între masivele Ciucaru Mic şi Mali Strbac. Pe lângă relieful spectaculos străpuns de apele Dunării, rezervaţia impresionează şi prin vegetaţia şi fauna specifice zonei submediteraneene.

Veţi fi fascinaţi de atmosfera dată de numeroasele tufe de liliac sălbatic, de pâlcurile de pădure de stejar pufos sau alun turcesc în care veţi descoperi poieni răzleţe unde vă vor atrage atenţia stânjenelul sau laleaua Cazanelor.

Fauna, specifică acestei zone, încântă prin bogăţia speciilor. Aici puteţi întâlni numeroase exemplare de lilieci, broaşte ţestoase de uscat, şopârle sau vipere cu corn.

Știați că?

Adâncimea maximă atinsă de fluviul Dunărea în dreptul Cazanelor este de 75 m

Aspecte de conservare

În arealul Parcului Natural Porţile de Fier mai multe rezervaţii au fost desemnate arii cu protecţie integrală, între care şi Rezervaţia Naturală Cazanele Mari şi Cazanele Mici.

Ecosistemele au avut de suferit în urma construirii barajului de acumulare Porţile de Fier, iar în prezent sunt ameninţate de diferite activităţi economice.

Vremea


vineri
4°C

duminică
11°C

luni
11°C
Activități