Pădurea Snagov

Info

Pădurea Snagov se află la 40 km de Bucureşti, în localitatea Snagov, judeţul Ilfov. Rezervaţia naturală este vizitabilă tot timpul anului, în principiu cu acordul custodelui.

Taxă de vizitare: Nu

www.fundatiasnagov.ro

Descoperă

Pădurea Snagov face parte din Rezervaţia naturală complexă Snagov şi înconjoară lacul cu acelaşi nume. Aceasta reprezintă o mică parte din vasta pădure denumită în trecut Codrii Vlăsiei care încojurau Bucureştiul.

Cu o suprafaţă de 1 470 ha, pădurea este o rezervaţie naturală de tip geobotanic şi forestier din care doar 10 ha reprezintă aria protejată. Speciile ce pot fi întâlnite aici sunt stejar pedunculat, carpen, fag, tei, frasin cărora li se adaugă exemplare faunistice precum mistreţi, căprioare, cerbi lopătari, pisici sălbatice, fazani, potârnichi, etc.

Știați că?

În 1947 Pădurea Snagov din jurul lacului era compusă doar din păduri de stejari seculari. Aceştia au fost tăiaţi şi duşi în Rusia ca parte a despăgubirilor de război, în acest scop fiind creată o cale ferată specială ce trecea direct prin pădure.

Aspecte de conservare

Pădurea Snagov este o zonă foarte sensibilă deoarece presiunea antropică influenţează foarte mult arealul pădurii.

De la braconaj la defrişări, la depozitarea necontrolată a deşeurilor  şi forme de turism nepotrivite, toate aceste activităţi şi-au pus amprenta asupra ecosistemului. Se încearcă promovarea unui turism durabil prin diverse activităţi de conştientizare, inclusiv în rândul tinerilor.

Vremea


vineri
-2°C

duminică
1°C

luni
-1°C
Activități